پزشکان بیماران را آزمایش می‌کنند تا بتوانند بیماری را تشخیص دهند

مراقبت های ویژه

پشتیبانی تخصصی سرویس درمانی

پزشکی و جراحی

خدمات پزشکی

شنبه و دوشنبه ساعت 19 -17 ، پنجشنبه صبح با وقت قبلی

گالری کلینیک ما

اخبار و مقالات