۱-در لیزر هموروئید در هنگام برش و برداشتن پاکه هموروئید انتهای عصب بریده شده را ترمیم می کند و بیمار بعد از عمل دردی ندارد یا درد موقتی را تحمل می کند.
۲-در لیزرهموروئید عروق کوچک بریده شده در هنگام عمل هموروئید ترمیم می شود و بنابراین خون ریزی هنگام عمل کاهش می یابد.
۳-بیمار بعد از عمل نقاحت کمتری دارد و سریع تر به محل کار و زندگی خود برمی گردد.
۴-لیزر هموروئید سرپایی و بدون بیهوشی قابل انجام است.
۵-بیمار فقط شب اول استراحت می کند و نیاز به استراحت بیش تر ندارد.
۶-در لیزر هموروئید عروق لنفاوی باز شده عمل هموروئید ترمیم می شود و ورم بعد از عمل کاهش می یابد، توجه به این داشته باشید که یکی از مشکلات عمل هموروئید ورم بعد از عمل است و جای زخم و اسکاری بعد از لیزر باقی نمی گذارد.
۷-با لیزر می توان تمام انواع هموروئید و حتی شقاق و فیستول را هم زمان درمان نمود
۸-لیزر محیط عمل را استریل کرده و باعث کاهش عفونت محل عمل می شود. قابل ذکر است به همین علت انتقال بیماری های ویروسی از جمله هپاتیت و ایدز به صفر می رسد.
۹-لیزر هنگام عمل به بافت اطراف صدمه نمی زند و مانند کوتر باعث نکروز نمی شود به همین علت درد بعد از عمل کاهش داشته و به اسفنکتر مقعد آسیبی وارد نمی شود. این مزیت لیزر باعث کاهشعارضه بی اختیاری مقعد می شود.
۱۰-بعد از لیزر نیازی به بخیه و یا استفاده از فیتیله نیست.

نظرات

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.